Vergeet u niet?

PatissonOm het geheugen op te frissen wijzen we nog eens op het thema van het nieuwe nummer, en op de deadlines daarvan. De prozadeadline voor ORP 9.2 is op 11 maart, hierna worden er geen verhalen meer gelezen voor ORP 9.2. Poëzie kunt u insturen tot 25 maart. Het thema is ‘Vergeten groenten: schorseneren en ander leed.’

Thema: Vergeten groenten: schorseneren en ander leed.
Deadline proza: 11 maart 2010.
Deadline poëzie: 25 maart 2010.