Het is zomer, ga schrijven

Aangezien het thema nog niet bekend is en het vorige boekje pas net uit is, zou het misverstand kunnen ontstaan dat nieuwe kopij nog niet welkom is. Dat is dus een misverstand: kopij is altijd welkom.

Het volgende nummer zal in het teken staan van ons 10-jarig jubileum. Een preciezere omschrijving van het thema komt nog, maar aangezien het thema nooit verplicht is kunt u alvast beginnen met schrijven: wij lezen graag.

In het kader van het jubileum gaat er uiteraard nog van alles gebeuren dit jaar, daarover berichten wij aan het eind van de zomer.

Voor nu: prettige vakantie, en schrijf ze!