Schrijfwedstrijd bovennatuurdocumentaire

Hoor je stemmen die zeggen dat je vaker moet schrijven? Voel je goddelijke inspiratie? Komt de schepper in je naar boven? Blaast de wind je in de richting van je pen, trilt de aarde onder je voeten? Licht je laptop soms uit het niets op, alsof hij schreeuwt om je aandacht? Vindt zelfs Siri dat je een geboren schrijver bent? Droom je ’s nachts over het lot van je personages? Verstoppen kaboutertjes je agenda, zodat je niet meer weet wat je moest doen en maar gaat schrijven?

Allemaal tekenen dat je mee moet doen met onze schrijfwedstrijd! Op Ruwe Planken schrijft namelijk weer een wedstrijd uit, een waarop de natuurwetten niet van toepassing zijn. Het superieure thema sluit (ietwat losjes) aan op de Boekenweek: bovennatuurdocumentaire. Er zijn grootse prijzen te winnen, die binnenkort bekend worden gemaakt. Hou daarvoor onze Facebookpagina in de gaten. De top drie draagt voor op Nijmeegs Boekenfeest.

De inhoud van het verhaal moet over het bovennatuurlijke gaan. Hier mag je zo vrij in zijn als je wilt, maar denk bijvoorbeeld aan sciencefiction, spiritualiteit, superkrachten of mythes. Qua vorm schrijf je in het genre van de natuurdocumentaire, denk hierbij aan David Attenborough, Freek Vonk of Planet Earth. Noot: mocht het lastig zijn om deze twee te verweven, richt je dan op één ervan en breng het andere element iets subtieler in.

Je verhaal mag maximaal 600 woorden zijn, op te sturen naar: wedstrijd@opruweplanken.nl.

Wat: schrijfwedstrijd bovennatuurlijkdocumentaire
Wat?! Inhoud: het bovennatuurlijke; vorm: natuurdocumentaire
Wanneer: 5 januari tot en met 10 februari 2018
Prijsuitreiking: op het Nijmeegs Boekenfeest (10 maart)
Regels: klik hier voor het reglement