kopij insturen

ORP 20.2

Thema: ;

Om alvast te noteren:

Deadline proza – 4 april 2021
Deadline poëzie – 11 april 2021

Na de prozadeadline is poëzie nog steeds welkom, tot de poëziedeadline is verstreken.

 

Voorwaarden

Op Ruwe Planken plaatst stukken van auteurs die in Nederland nog niet bij een landelijk erkende uitgeverij zijn gedebuteerd. Mocht je kopij willen insturen, zorg dan dat die voldoet aan de volgende regels:

  • Je werk is Nederlandstalig. Inzendingen in het dialect, Fries of Afrikaans zijn toegestaan, mits vergezeld van een vertaling. Engelse stukken graag naar een ander tijdschrift sturen.
  • Je totale inzending bedraagt niet meer dan 5.000 woorden en 6 stuks. We kijken niet op een alinea meer of minder, wel op halve pagina’s.
  • Sla je teksten op in een Word-bestand.
  • Stuur je stukken in één bijlage.
  • Maak je tekst op in 12 punts Times New Roman, Courier of Arial. Normale regelafstand, titels vet. Wees spaarzaam met cursiveringen en accenten. Gebruik ze alleen als ze echt nodig zijn.
  • Je gedichten of verhalen en e-mailadres volstaan. Je hoeft de moraal van je verhaal of de clou van je limerick niet mee te sturen. Biografische gegevens zijn welkom, maar we gebruiken ze pas bij plaatsing. Kopij wordt anoniem beoordeeld.
  • Stuur alle kopij in één keer. Stuur je tekst pas als het af is. In geval van twijfel: wacht tot één dag voor de deadline. Na de deadline kan niets meer gewijzigd worden, als we overgaan tot publicatie eventueel wel.
  • Het thema is niet verplicht. Laat je er gerust door inspireren, maar wees niet bang om ervan af te wijken.
  • Het geheel mag naar kopij@opruweplanken.nl.

ORP plaatst alleen exclusieve, niet eerder gepubliceerde teksten. Je mag best een gedicht inzenden dat al op je eigen weblog of een dichtforum heeft gestaan. Als je je inzending naar meerdere tijdschriften stuurt, laat dan even weten als een ander tijdschrift het stuk plaatst. Andersom verwachten we ook dat je je inzending elders terugtrekt als wij je stuk willen plaatsen.

Gebruik het e-mailadres uitsluitend voor kopij. We krijgen al genoeg nieuwsbrieven en cartoons. Mailtjes die geen kopij zijn worden aan de spamlijst toegevoegd, waardoor ook al je andere mailtjes (waaronder wellicht kopij) in onze spam terechtkomen.