Podium

Podium: Henk van Straten (4)

Dit is alweer het laatste deel, dames en heren. En nog zoveel te vertellen! Maar hé, het overschrijden van de gestelde limiet van 350 woorden