Dag: 24 november 2008

  • ORP verzorgt workshop post-it poëzie

    Faust staat symbool voor de ultieme hoogmoed. Hij verkoos menselijke kennis boven goddelijke en sloot een pact met de duivel. Zijn naam is echter afgeleid van het Latijnse faustus, dat ‘voorspoedig’ kan betekenen. Met dit in je achterhoofd kun je Faust ook zien als de ultieme verzetsstrijder; een dappere ziel, een underdog. Met dit als…