Podium

De maand van Marcel Ozymantra (2)

Poëtica Ozymantra In deze poëzie gaat inhoud voor schoonheid. De boodschap dicteert het schrijven. De mens is de maat der dingen en de wereld waar