Zonder rubriek

Het is zomer, ga schrijven

Aangezien het thema nog niet bekend is en het vorige boekje pas net uit is, zou het misverstand kunnen ontstaan dat nieuwe kopij nog niet