Ingezonden mededeling

Campusdichterverkiezingen 2012-2013

Het is weer tijd voor de Nijmeegse campusdichterverkiezing. Als campusdichter schrijf je een jaar lang gevraagd en ongevraagd poëtisch commentaar op het Nijmeegs campusleven en