Schrijfwedstrijd: ORP let op de kleintjes!

In het nieuwe nummer let Op Ruwe Planken op de kleintjes. Van babysitten tot de laatste rode cent, geen grootte is ons ongekend. Speciaal voor de kleintjes in de poëzie schrijven wij een wedstrijd uit. Krimp tot je een ons weegt, verander in een kafkaëske kever of sluit je op in het kleinste kamertje. Doe alles wat bijdraagt aan het schrijven van je kleinste gedicht en stuur ons jouw kostbaarste elfje of haiku op.

MiniatureUnderwoodTypewriterInhandElfjes en haiku’s
Bij het schrijven van een elfje of haiku ben je verbonden aan een vast schema. Een elfje is een gedicht dat is opgebouwd uit – je raadt het al – elf woorden. In de eerste regel één woord, in de tweede twee, in de derde drie, in de vierde vier en de laatste regel vat het gedicht samen in één woord. Een haiku is een niet-rijmend gedicht opgebouwd uit drie regels van respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen.

Spelregels
We houden het graag kort, dus stuur maximaal drie haiku’s of elfjes in naar wedstrijd@opruweplanken.nl. De deadline staat op zondag 24 april en de prijs is groots: het beste elfje of haiku wordt geplaatst in ORP 15.2!