wat is Op Ruwe Planken?

Op Ruwe Planken is hét blad voor de beginnende dichter en schrijver. Van kort verhaal, gedicht en column tot toneelstuk-akte en essay: het is allemaal welkom. De redactie leest alles en plaatst wat ze de moeite waard vindt. De enige criteria die tellen zijn dat de schrijver nog niet gepubliceerd heeft bij een (landelijk bekende) uitgever en dat ingezonden teksten niet eerder gepubliceerd zijn. Bij de presentatie van een nieuw boekje organiseert Op Ruwe Planken diverse literaire activiteiten, waarbij het publiek kennis kan maken met de dichters en schrijvers. Iedereen die nieuwe en frisse literatuur liefheeft, kan dit twee keer per jaar lezen in het ruwste literaire tijdschrift van Nederland.

Nevenactiviteiten
Naast het tijdschrift heeft Op Ruwe Planken diverse nevenactiviteiten, zoals het verzorgen van workshops, het organiseren van schrijfwedstrijden, het uitgeven van publicaties en het stimuleren van literaire producties.

Subsidies
Op Ruwe Planken ontvangt subsidie van de vakgroep Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Geschiedenis Op Ruwe Planken
Op Ruwe Planken is in het najaar van 2001 opgericht. Het blad komt voort uit Letterlik, het tijdschrift van de vakgroep Nederlands van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en PS, literair magazine van voormalig cultureel centrum Diogenes. De bedoeling van Op Ruwe Planken is om mensen die thuis op hun kamertje wel eens wat op papier zetten en daar eigenlijk niets mee durven te doen, de kans te geven om te publiceren. ORP heeft Nijmeegse roots, maar is vanaf het begin landelijk gericht.

De bundels van ORP worden sinds het eerste nummer op feestelijke wijze gepresenteerd, onder andere in boekhandel Dekker van de Vegt, de Bibliotheek Nijmegen, het CultuurCafé en tijdens het Wintertuinfestival. Daarnaast wordt er ieder jaar een workshop creatief schrijven gegeven. Vanaf 2004 brengt ORP jaarlijks samen met cultureel centrum De Lindenberg een bundel uit.

In de jaren die volgen krijgt het tijdschrift een steeds professioneler karakter door de oprichting van een stichting, de nauwe samenwerking met belangrijke literaire organisaties en de komst van een uitgebreide website. Vanaf 2005 organiseert het tijdschrift jaarlijks een dichtwedstrijd. In 2007 wordt er voor het eerst een prozawedstrijd gehouden, de neplogwedstrijd, die in 2008 gevolgd wordt door de plagiaatwedstrijd en in 2009 door de wedstrijd espresso-fictie. Vanaf 2007 legt ORP zich meer toe op het geven van workshops. Ook ontwikkelt de redactie van het tijdschrift programma’s voor het Nijmeegs Boekenfeest, het Wintertuinfestival en de Nijmeegse Gedichtennacht. Vanaf 2008 werkt ORP ook samen met het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS).

In het najaar van 2009, bij het begin van de negende jaargang, verandert ORP in een halfjaarlijks tijdschrift. De acht jaargangen daarvoor verscheen het blad vier keer per jaar. Om organisatorische reden wordt besloten tot inkrimping. Er zal meer aandacht komen voor redactionele begeleiding. Zo steekt de redactie meer energie in kwaliteit in plaats van kwantiteit.