ORP 8.4: Literatuur op de werkvloer

ORP 8.4: Literatuur op de werkvloer

€4,00

Het vierde nummer uit de achtste jaargang van Op Ruwe Planken heeft als thema Literatuur op de werkvloer. ORP goes nine to five, het kantoor in. Daarbij horen ook enkele vertalingen van de Duitse Surfpoeten, zoals Michael Steins Gebet gegen die Arbeit.

Met bijdragen van:
Michael Stein, Ahne, Remco Ensel, Saskia van den Heuvel, Oscar J. De Vries, Bert Deben, Justine le Clercq, Jan Vissers, Peter Moerenhout, Harry J.M. Kleinhoven, Joris Denoo, Wibo Kosters, Gritter, Delphine Lecompte, Eva Mouton
Omslag:
Willem Sjoerd van Vliet